1.2 wyjaśnia, w jaki sposób rozwijana w nowożytności koncepcja „umowy społecznej” różni się od tradycyjnego pojmowania naturalności więzi społecznych

Skopiowano

Materiały

Umowa społeczna

zobacz w Encyklopedii PWN *** zobacz w Encyklopedii Interia…
Skopiowano