Stanislaw Zakroczymski

Skopiowano

Materiały

Alicja Pacewicz, Stanislaw Zakroczymski, Aiguste Starkute, Momchil Metodiev

MIĘDZYNARODOWY SCENARIUSZ LEKCJI Zbrodnia i kara? Sprawiedliwość okresu transformacji w krajach postkomunistycznych. Przykłady z Bułgarii, Litwy, Polski i Niemiec.

Lekcja daje wgląd w złożone kwestie związane ze sprawiedliwością okresu transformacji w krajach postkomunistycznych. Do kluczowych pytań zgłębianych przez uczniów należą: Jak powinniśmy rozliczać się z komunistyczną przeszłością i ludźmi odpowiedzialnymi za komunistyczne represje i zbrodnie? Na jakie podejście zdecydowało się nasze państwo a na jakie inne państwa? Jakie są różnice pomiędzy postępowaniem karnym, lustracją i dekomunizacją? Scenariusz jest oparty m.in. na krótkich opisach prawdziwych przypadków z czterech państw (Bułgaria, Niemcy, Litwa i Polska), wykorzystuje i rozwija analizę krytyczną i odgrywanie ról.
Skopiowano