Kolekcja Transition Dialogue

Skopiowano

Łódzki dyptyk. Wyprawa w przeszłość

Album zawierający zdjęcia młodzieży biorącej udział w projekcie "Miejsca Transformacji". Dokumentuje percepcję zmian w postindustrialnym mieście. Zdjęciom towarzyszą wspomnienia dziadków i rodziców. Album opatrzony jest wstępem ekspertek.
Skopiowano

Transformacja. Materiały wizualne

Zbiór zdjęć dokumentujących transformację w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.
Skopiowano
Vedrana Pribicevic, Bistra Stoimenova

MIĘDZYNARODOWY SCENARIUSZ LEKCJI Transformacyjna ruletka. Gra edukacyjna o gospodarczych aspektach transformacji.

Scenariusz lekcji wykorzystuje grę edukacyjną w celu przedstawienia gospodarczego i instytucjonalnego krajobrazu komunizmu/socjalizmu oraz wyjaśnia, jak trzy główne filary transformacji - stabilizacja, prywatyzacja i liberalizacja - przyczyniły się do stworzenia współczesnych gospodarek rynkowych w europejskich państwach postkomunistycznych. Omawiając zjawisko „przypadkowości pochodzenia” zilustrowano i porównano zmianę życia codziennego mieszkańców wraz z przeobrażaniem gospodarki. Za pomocą danych gospodarczych zaprezentowano historie losów robotników, przedsiębiorców, chłopów i właścicieli ziemskich z Bułgarii, Chorwacji, Polski i Niemiec Wschodnich, urodzonych w roku 1971 i doświadczających komunistycznego reżimu oraz gospodarki transformacyjnej i potransformacyjnej w ciągu swojego życia zawodowego.
Skopiowano
Maria Pawlak

Historia relacji Kościoła katolickiego z PRL z perspektywy biografii Prymasa Tysiąclecia

Zajęcia poświęcone są historii Kościoła katolickiego w Polsce po II wojnie światowej. Przez osobę prymasa Stefana Wyszyńskiego uczniowie poznają relacje państwa z Kościołem. Jak w kolejnych dekadach po wojnie kształtowały się wpływy władzy i wpływy Kościoła? Dlaczego postać prymasa była szczególnie ważna dla przedstawicieli PZPR? Co on sam myślał o władzy ludowej? Jak społeczeństwo w państwie z zasady ateistycznym mogło i chciało wierzyć w Boga?
Skopiowano
Alicja Pacewicz, Louisa Slavkova, Olena Pravylo, Leonie Sichtermann, Giedrė Tumosaitė

MIĘDZYNARODOWY SCENARIUSZ LEKCJI Rola społeczeństwa obywatelskiego w demokratycznej transformacji. Przykłady z Bułgarii, Niemiec, Polski, Litwy i Ukrainy.

Lekcja daje roboczą definicję społeczeństwa obywatelskiego i jego roli w zdrowej demokracji. Scenariusz skupia się na trzech filarach: 1) społeczeństwo obywatelskie w czasach totalitarnego reżimu, 2) społeczeństwo obywatelskie i jego rola w procesie zmiany - koniec totalitarnego reżimu/początek procesu przechodzenia na ustrój demokratyczny, 3) społeczeństwo obywatelskie dziś i jego znaczenie dla odpornej demokracji.
Skopiowano
Bistra Stoimenova, Alicja Pacewicz, Aiguste Starkutė

MIĘDZYNARODOWY SCENARIUSZ LEKCJI Pamięć zbiorowa, rozliczenia z przeszłością i konkurujące wspomnienia. Przykłady z Bułgarii, Litwy i Polski.

"Lekcja skupia się na kwestiach związanych z pamięcią zbiorową, rozliczaniem się z komunistyczną przeszłością i konkurującymi wspomnieniami w społeczeństwach trzech krajów: Bułgarii, Polski i Litwy. Podczas lekcji uczniowie pracować będą z różnymi rodzajami źródeł, które reprezentują różnorodne perspektywy i wykorzystywać będą aktywne metody uczenia się."
Skopiowano
Stanislaw Zakroczymski, Aiguste Starkute, Momchil Metodiev, Alicja Pacewicz

MIĘDZYNARODOWY SCENARIUSZ LEKCJI Zbrodnia i kara? Sprawiedliwość okresu transformacji w krajach postkomunistycznych. Przykłady z Bułgarii, Litwy, Polski i Niemiec.

Lekcja daje wgląd w złożone kwestie związane ze sprawiedliwością okresu transformacji w krajach postkomunistycznych. Do kluczowych pytań zgłębianych przez uczniów należą: Jak powinniśmy rozliczać się z komunistyczną przeszłością i ludźmi odpowiedzialnymi za komunistyczne represje i zbrodnie? Na jakie podejście zdecydowało się nasze państwo a na jakie inne państwa? Jakie są różnice pomiędzy postępowaniem karnym, lustracją i dekomunizacją? Scenariusz jest oparty m.in. na krótkich opisach prawdziwych przypadków z czterech państw (Bułgaria, Niemcy, Litwa i Polska), wykorzystuje i rozwija analizę krytyczną i odgrywanie ról.
Skopiowano

Ślady transformacji wokół nas. Kultura materialna schyłku PRL i początków III RP

Celem projektu jest odnalezienie w domu rodzinnym oraz w najbliższej okolicy przedmiotów i miejsc, które pochodzą sprzed kilkudziesięciu lat i stanowią ślady najnowszej historii naszych miejscowości i zarazem Polski.  Po wykonaniu dokumentacji zdjęciowej uczniowie prowadzą historyczne poszukiwanie, a jego efekty prezentują w klasie, szkole, a może nawet szerzej – jako wirtualną galerię zdjęć lub wystawę przedmiotów. To propozycja na klasowy projekt czy edukacyjną wycieczkę, która może zająć kilka godzin lub kilka tygodni (wystarczy dopasować polecenia do konkretnej sytuacji i potrzeb).
Skopiowano

Zrozumieć transformację. Pięć perspektyw

Czym była transformacja ustrojowa dla Polski? Jak wygląda i jak powinno wyglądać nauczanie o transformacji w polskich szkołach? Zaprosiliśmy pięcioro ekspertów z różnych stron politycznego i społecznego dyskursu do podzielenia się swoimi opiniami i spostrzeżeniami w tym temacie.
Skopiowano

Zrozumieć transformację – scenariusz zajęć

Scenariusz zajęć jest uzupełnieniem filmu „Zrozumieć transformację- pięć perspektyw”, w którym eksperci z różnych stron politycznych i społecznych dzielą się swoimi opiniami i spostrzeżeniami na temat transformacji ustrojowej. Materiały zostały stworzone dla nauczycieli i nauczycielek, którzy chcą w ciekawy i przystępny sposób przedstawić swoim uczniom i uczennicom tę część historii. Film powstal w ramach międzynarodowego programu „Transition Dialogue”, którego partnerami są także organizacje społeczne z sześciu post-komunistycznych krajów: Bułgarii, Chorwacji, Litwy, Niemiec, Rosji i Ukrainy.
Skopiowano