Najnowsze

Skopiowano

Przełom 1989 roku – Jacek Staniszewski, Akademia Dobrej Edukacji

Związek zawodowy „Solidarność” liczył w latach 1980–81 10 mln członków. Władza stłumiła ten masowy ruch społeczny, wprowadzając 13 grudnia 1981 r. stan wojenny. W efekcie w latach 80. rządy w Polsce nadal sprawowała Polska Zjednoczona Partia Robotnicza z generałem Wojciechem Jaruzelskim na czele. Kraj pogłębiał się w kryzysie gospodarczym. Kryzys w Polsce i reformy wprowadzane w Związku Radzieckim przez Michaiła Gorbaczowa skłoniły rządzących do rozpoczęcia rozmów z opozycją. Rozpoczęto obrady przy Okrągłym Stole. 🔹 Jak przebiegały rozmowy między władzą a opozycją? 🔹 Co stało się 4 czerwca 1989 roku? 🔹 Co oznacza hasło „Wasz prezydent, nasz premier""?
Skopiowano

Ściganie zbrodniarzy wojennych (i nie tylko) i kwestia zadośćuczynienia oraz polityki reparacji

Temat obejmuje zagadnienie zbrodni ludobójstwa i interwencji społeczności międzynarodowej w kwestiach masowych zbrodni, a także problemu ochrony przyznawanej zbrodniarzom. Materiały dotyczą, także kategorii zbrodni w tym zbrodni gwałtu, również teorii dotyczących źródeł zbrodni ludobójstwa.
Skopiowano

Marzec ’68 – dr hab. Joanna Wawrzyniak, Uniwersytet Warszawski

Przez całe lata 60. władze PRL ograniczają wolność obywateli. Proces ten szczególnie dotyka inteligencję i młodzież studencką, wśród których narasta bunt wobec władz PZPR. Jesienią 1967 r. w Teatrze Narodowym w Warszawie ma miejsce uroczysta premiera "Dziadów" Adama Mickiewicza w reżyserii Kazimierza Dejmka. Spektakl ma uświetnić obchody 50. rocznicy rewolucji październikowej. Inscenizacja nie podoba się władzy. PZPR uznaje przedstawienie za antyradzieckie, Ministerstwo Kultury i Sztuki zdejmuje "Dziady" za afisza. Decyzja rozpoczyna bunt studentów. 8 marca, w proteście przeciwko działaniom władz i w obronie represjonowanych kolegów studenci zwołują wiec na dziedzińcu UW. 🔹 Czy "polski" Marzec wpisuje się w obserwowany na całym świecie bunt pokoleniowy, który miał miejsce w 1968 roku? 🔹 Co wspólnego ma przedstawienie "Dziadów" z wojną izraelsko-arabska, tzw. wojną 6-dniową? 🔹 Jakie lekcje z Marca 1968 roku wynikają dla polskiego społeczeństwa?
Skopiowano

Reforma Leszka Balcerowicza, czyli spór o transformację

Po zapoznaniu się z materiałem: poznam pojęcia z ekonomii XX w., przyczyny bankructwa i dylema- ty związane z transformacją gospodarczą; nauczę się wnikliwie analizować badania opinii publicznej, filmy i wykresy, czytać ze zrozumieniem teksty publicystyczne.
Skopiowano

ISLAM CZY ISLAMIZM, CZYLI O TYM, JAK UNIKNĄĆ POZORNYCH SYNONIMÓW I STEREOTYPÓW

Dowiem się: • na czym polega różnica pomiędzy islamem a islamizmem, • na czym polega różnica pomiędzy islamizmem a dżihadyzmem, • poznam podstawowe fakty z historii islamizmu oraz jego odmiany, • poznam dane statystyczne dotyczące rozmieszczenia populacji wyznawców islamu, • poznam przykłady państw zamieszkałych przez większość muzuł- mańską oraz • stosunek państwa do religii islamu, • poznam okoliczności powstania komiksu/filmu Persepolis i jego związek z doświadczeniami autorki z dzieciństwa spędzonego w Iranie.
Skopiowano

Stalinizm w Polsce

Kalendarium okresu "polskiego stalinizmu".
Skopiowano

Po co nam NATO?

Po zapoznaniu się z materiałem dowiem się: Jakie były geopolityczne okoliczności powstania NATO i w jakim celu ono powstało; • Jak podejmowane są decyzje w NATO i jak działa; • Czy cele Sojuszu Atlantyckiego sformułowane 60 lat temu nadal zachowują swoją aktualność; • Poznam pojęcia związane z funkcjonowaniem NATO; • Poznam prognozy/plany dotyczące funkcjonowania NATO w naj- bliższych latach.
Skopiowano

Jak komuniści doszli do władzy?

Animacja przedstawiająca dojście komunistów do władzy w Polsce.
Skopiowano
dr hab. Łukasz Zamęcki

Współczesne zmiany społeczne i nowe ruchy protestu

Struktura społeczna i jej zmiana Współczesne społeczeństwa, czyli zbiorowości zamieszkujące dane terytorium, połączone więzami i wspólnymi instytucjami[1](np. społeczeństwo polskie), tworzą z reguły bardzo rozbudowane struktury. W ich obrębie funkcjonują grupy różniące się wykonywanym zawodem, pozycją społeczną, poczuciem tożsamości czy podzielające odmienne systemy wartości i poglądów. Te struktury…
Skopiowano
Eugeniusz Smolar

Polska polityka wschodnia. Ze wschodu na zachód i z Zachodem na wschód

Z zachodu na wschód – zadanie Polski jest na Wschodzie Starcie o przyszłość przede wszystkim Ukrainy, ale też i Białorusi, jest źródłem rywalizacji, napięć i wrogości między Rosją i Polską. Przez setki lat, do czasu umocnienia się Prus i zjednoczenia Niemiec (1871 r.), polską świadomość geopolityczną określał Wschód. Polska, luźny…
Skopiowano