Najnowsze

Skopiowano

Prawa człowieka

Wybór fotografii wprowadzających klasę w zagadnienia dotyczące praw człowieka.
Skopiowano

Religia a państwo

Wybór fotografii wprowadzających klasę w zagadnienia dotyczące związków między religią a państwem.
Skopiowano

Samorząd terytorialny

Wybór fotografii wprowadzających klasę w zagadnienia związane z samorządem terytorialnym.
Skopiowano

Migracje, przesiedlenia, zmiany zamieszkania

Wybór fotografii wprowadzających klasę w zagadnienia związane z migracjami.
Skopiowano

Zaangażowanie w sprawy najbliższego otoczenia

Wybór fotografii wprowadzających klasę w zagadnienia związane z zaangażowaniem w sprawy najbliższego otoczenia.
Skopiowano

Ruchy społeczne działające na rzecz zmiany

Wybór fotografii wprowadzających klasę w zagadnienia związane z ruchami społecznymi działającymi na rzecz zmiany
Skopiowano

Moja tożamość: rodzinna, lokalna, narodowa, europejska

Wybór fotografii wprowadzających klasę w zagadnienia związane z tożsamością.
Skopiowano

Lech Wałęsa – buntownik, „Bolek”, „Zadra”, prezydent

Mało która postać w najnowszej historii Polski dzieli nasze społeczeństwo tak jak Lech Wałęsa. Niektórzy patrzą na przywódcę Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” wyłącznie przez pryzmat jego agenturalnej współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa na początku lat siedemdziesiątych. Niejednokrotnie z powodu obecnych podziałów i sympatii politycznych umyka obiektywna ocena jego roli w przełomowych wydarzeniach lata 1980 r. Oskarżenia o współpracę z SB dla niektórych przysłoniły całą jego działalność opozycyjną. Niezwykle ceniony na świecie, we własnym kraju były prezydent nie cieszy się powszechnym uznaniem.
Skopiowano

Mowa nienawiści

Moduł dotyczy mowy nienawiści, z którą na co dzień kontakt mamy w różnych przestrzeniach, w tym w placówkach edukacyjnych bądź internecie. Wyjaśnia, czym jest mowa nienawiści, jakie są jej konsekwencje oraz to, jak można jej przeciwdziałać. Wykorzystywane są historyczne przykłady mowy nienawiści, które pozwalają obrazowo zrozumieć istotę zjawiska. Jednocześnie moduł zachęca do zastanowienia się nad potencjalnym konfliktem między sprzeciwem wobec mowy nienawiści a dbaniem o wolność słowa, a także do krytycznego namysłu nad znanymi wszystkim przykładami współczesnej mowy nienawiści.
Skopiowano