Kolekcja Nauka Obywatela

Skopiowano

Jak mogę pomóc ubogim?

Scenariusz lekcji podejmującej tematykę wsparcia prywatnego, organizacji non-profit, przyjaźni, empatii, organizacji społecznych oraz aktywności obywatelskiej w życiu publicznym.
Skopiowano

Czy roboty zastąpią ludzi?

Scenariusz lekcji podejmującej tematykę podziału pracy, produktywności, technologii, innowacji, kapitału ludzkiego, związku człowieka z technologią oraz dobrobytu.
Skopiowano

Jesteśmy różni czy równi?

Scenariusz lekcji podejmującej tematykę nierówności, konkurencji, tożsamości, równości wobec prawa, równości społecznej.
Skopiowano

Przepaść między ubogimi a zamożnymi

Scenariusz lekcji podejmującej tematykę systemów ekonomicznych, podatków, zazdrości, solidarności, a także przyczyn wykluczenia społecznego.
Skopiowano

Czy imigranci zabiorą mi pracę?

Scenariusz lekcji podejmującej tematykę konkurencji, rynku pracy, szacunku dla różnic narodowych, asymilacji, akulturacji, przyczyn emogracji oraz różnorodności kultur narodowych.
Skopiowano

Czy granice powinny być otwarte?

Scenariusz lekcji podejmującej tematykę podziału pracy, sytuacji ekonomicznej kraju, tolerancji, Konstytucji, systemu prawnego UE, tolerancji oraz pokojowego współistnienia w społeczności.
Skopiowano

Świat bez granic

Scenariusz lekcji podejmującej tematykę handlu międzynarodowego, specjalizacji krajów, wartości narodów, różnych religii, tożsamości, solidarności międzynarodowej oraz dziedzictwa kulturowego.
Skopiowano

Korupcja w służbie zdrowia

Scenariusz lekcji podejmującej tematykę dobra i usług publicznych, uczciwości, dobra prywatnego a dobra publicznego, konfliktu interesów, łapówek oraz korupcji.
Skopiowano

Czy jesteśmy uzależnieni od mediów społecznościowych?

Scenariusz lekcji podejmującej tematykę kosztu alternatywnego, wolności i odpowiedzialności, uzależnienia od technologii oraz społeczeństwa informacyjnego.
Skopiowano

Komunikacja bezpośrednia a wirtualna

Scenariusz lekcji podejmującej tematykę systemów ekonomicznych, komunikacji online, przyjaźni, problemów i wyzwań społeczeństwa informacyjnego.
Skopiowano