Najnowsze

Skopiowano

Islamizm – dr Patrycja Sasnal, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Islamizm to ideologia polityczna. Islamizm wynika ze specyfiki islamu jako religii. Islam jest bowiem religią państwa i prawa, definiuje w jaki sposób funkcjonuje wspólnota. W ramach islamizmu muzułmańskie prawo ma określać prawa jednostki i wspólnoty, tak jak czynią to zachodnie ideologie polityczne (liberalizm, konserwatyzm, socjalizm czy chrześcijańska demokracja). Od XVIII wieku islamizm pozwalał Arabom i muzułmanom odróżniać się od kolonizatorów (głównie Europejczyków). 🔹 Co oznacza pojęcie islamizmu? 🔹 Z jakich nurtów składa się islamizm? 🔹 Czym jest dżihadyzm i dlaczego nie powinniśmy mylić go z islamizmem? Na te i inne pytania dotyczące islamizmu odpowiada politolożka i arabistka z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych dr Patrycja Sasnal.
Skopiowano

Społeczeństwo w powojennej Polsce – dr hab. Marta Bucholc, Uniwersytet Warszawski 

Podczas II wojny światowej zginęło 6 milionów polskich obywateli, w tym 3 miliony polskich Żydów. Powojenna Polska powstała w granicach innych niż II RP i stała się krajem jednolitym etnicznie. 🔹 Jak zmieniało się polskie społeczeństwo po II wojnie światowej? 🔹 Jakie były konsekwencje industrializacji (rozwoju przemysłu) i urbanizacji (rozbudowy miast)? 🔹 Jak wpływają na nie procesy migracyjne, które przyspieszyły po wejściu Polski do Unii Europejskiej? Czy wojna w Ukrainie zmieni strukturę polskiego społeczeństwa?
Skopiowano

Podzieleni – Niemcy po dwóch stronach muru

Z tym scenariuszem przeprowadzisz lekcję historii i teraźniejszości podczas której młodzi ludzie: poznają genezę powstania RFN i NRD, cechy charakterystyczne ustrojów obu państw, poznają historię muru berlińskiego, jego symbolikę i znaczenie dla Niemiec i świata doby zimnowojennej, poznają skutki procesu zjednoczeniowego oraz przyczyny różnic w ocenach procesu zjednoczenia we współczesnym społeczeństwie niemieckim, nauczą się identyfikować różnice pomiędzy państwem demokratycznym a totalitarnym, zrozumieją przyczyny i skutki podziału Niemiec, w tym również dalekosiężne skutki procesu zjednoczeniowego. Lekcja realizuje zagadnienie II.3 podstawy programowej przedmiotu HiT
Skopiowano
Eugeniusz Smolar

Polska geopolityka – polskie wybory

Geopolityka jest pojęciem wiążącym wpływ czynników geograficznych na politykę państw, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa. Ujmuje rozmaite zjawiska gospodarcze, takie jak bogactwa naturalne, zasoby wodne, zdolności produkcyjne, linie komunikacyjne, strukturę i wykształcenie ludności. W myśleniu geopolitycznym wykorzystuje się je w planowaniu rozwoju kraju, ale przede wszystkim w zakresie obronnym, związanym…
Skopiowano

Łódzki dyptyk. Wyprawa w przeszłość

Album zawierający zdjęcia młodzieży biorącej udział w projekcie "Miejsca Transformacji". Dokumentuje percepcję zmian w postindustrialnym mieście. Zdjęciom towarzyszą wspomnienia dziadków i rodziców. Album opatrzony jest wstępem ekspertek.
Skopiowano

Demokracja. Czego potrzebujemy, aby była skuteczna?

Wybór fotografii wprowadzających klasę w zagadnienia związane z demokracją.
Skopiowano

Prawa człowieka

Wybór fotografii wprowadzających klasę w zagadnienia dotyczące praw człowieka.
Skopiowano

Religia a państwo

Wybór fotografii wprowadzających klasę w zagadnienia dotyczące związków między religią a państwem.
Skopiowano

Samorząd terytorialny

Wybór fotografii wprowadzających klasę w zagadnienia związane z samorządem terytorialnym.
Skopiowano

Migracje, przesiedlenia, zmiany zamieszkania

Wybór fotografii wprowadzających klasę w zagadnienia związane z migracjami.
Skopiowano