Najnowsze

Skopiowano

Okres „Karnawału Solidarności”. Rozmowa z prof. Andrzejem Friszke

Powstanie „Solidarności” przyniosło polskiemu społeczeństwu poczucie wolności w zniewolonym kraju. Coraz jawniej mówiło ono o swoich poglądach i formułowało żądania. Legalnie, poza cenzurą wychodziły liczne pisma i biuletyny związkowe, w tym najważniejszy „Tygodnik Solidarność”. Powstało Radio Solidarność. Przełamano monopol władzy w zakresie dostępu do informacji. 16 grudnia 1980 r. odsłonięto w Gdańsku pomnik Poległych Stoczniowców. Okres kilkunastomiesięcznej legalnej działalności związku przeszedł do historii jako „karnawał”.
Skopiowano
Maria Pawlak

Historia aborcji w Rzeczypospolitej

W trakcie zajęć uczniowie na podstawie źródeł historycznych, w tym aktów prawnych, poznają historię aborcji w Polsce. Spróbują znaleźć odpowiedź na pytanie o to, jak na przestrzeni ostatnich stu lat zmieniały się decyzje rządzących oraz nastroje społeczne w tej kwestii. Dokonają również analizy porównawczej polskiego prawodawstwa na tle innych państw w Europie i na świecie.
Skopiowano
Maria Pawlak

Minister czy ministra? O tym, jak język kształtował i kształtuje rzeczywistość.

Zajęcia poświęcone są feminatywom – żeńskim formom gramatycznym nazw zawodów i funkcji. W ich trakcie uczniowie dowiedzą się, jak wyglądała dyskusja o języku 100 lat temu i jak wygląda współcześnie. Materiały źródłowe przybliżą młodzieży sposoby stosowania żeńskich końcówek przed II wojną światową. Podczas zajęć każdy z uczestników wykona obrazki (memy), których celem będzie promowanie komunikacji inkluzywnej.
Skopiowano