Najnowsze

Skopiowano

Blaski i cienie powojennej odbudowy

Niniejszy temat został zbudowany na materiale źródłowym by umożliwić i ułatwić dyskusję nad odbudową zniszczeń wojennych i kształtem tej odbudowy.
Skopiowano

Totalitaryzm, kolektyw idealny

Temat obejmuje zagadnienie rządów totalitarnych w historii i mechanizmów działania, przejawów totalizmu w życiu człowieka. Poniższy zbiór materiałów może posłużyć do całościowego omówienia tematu, ale nie przedstawia pełnej faktografii, dotyczącej historii wszystkich państw totalitarnych. Jest to materiał służący zrozumieniu, czym jest totalitaryzm. Materiały obejmują treści dotyczące ideału społeczeństwa zakładanego przez rządy totalitarne, roli kobiet i mężczyzn, roli, jaką pełni wizerunek wroga zewnętrznego, a przede wszystkim wewnętrznego, wreszcie pozycji wodza wobec społeczeństwa.  
Skopiowano

Przemiany społeczne lat 50 i 60 – Polski październik a przemiany społeczne w Europie

Niniejszy temat skupia się na przemianach społecznych zachodzących w latach 50 i 60. Bazując na materiałach źródłowych stara się pokazać społeczną twarz przemian polskiego października oraz rozwoju mass mediów na świecie.
Skopiowano
dr Kamil Ławniczak

Unia Europejska po wstąpieniu Polski w jej struktury

Wprowadzenie 1 maja 2004 r. Polska, wraz z dziewięcioma innymi państwami, przystąpiła do Unii Europejskiej (UE). W kolejnych latach do UE dołączyły jeszcze trzy kraje (w 2007 i 2013 r.), a jeden opuścił organizację (w 2020 r.). 18 lat po wstąpieniu Polski do wspólnoty Unia liczy więc 27 państw członkowskich,…
Skopiowano

Po co nam Unia Europejska. Rozmowa z prof. Sławomirem Łukasiewiczem

Ponad siedemdziesiąt lat temu powstała Europejska Wspólnota Węgla i Stali. Potem pojawiły się inne formy europejskiej integracji (m.in. Europejska Wspólnota Gospodarcza). One dały początek współcześnie istniejącej Unii Europejskiej, która zrzesza dwadzieścia siedem krajów. Zaczęło się od integracji ekonomicznej (wspólny rynek, waluta), obecnie zaś obserwujemy już elementy integracji politycznej (wspólna polityka zagraniczna). Polska dołączyła do wspólnoty w 2004 r. Od ponad osiemnastu lat jesteśmy jej częścią. Ze względu na długość okresu przynależności można rzec, że staliśmy się pełnoletnim obywatelem wspólnoty europejskiej. Czy przez ten czas nauczyliśmy się w niej funkcjonować i osiągnęliśmy dojrzałość?
Skopiowano

Zobacz nasze filmy

Przedstawiamy pierwsze siedem materiałów filmowych, w których wybitni specjaliści i badaczki omawiają kluczowe zagadnienia z podstawy programowej HiT.
Zobacz nasze filmy
Skopiowano

Zobacz nasze filmy

Przedstawiamy pierwsze siedem materiałów filmowych, w których wybitni specjaliści i badaczki omawiają kluczowe zagadnienia z podstawy programowej HiT.
Zobacz nasze filmy
Skopiowano

Zobacz nasze filmy

Przedstawiamy pierwsze siedem materiałów filmowych, w których wybitni specjaliści i badaczki omawiają kluczowe zagadnienia z podstawy programowej HiT.
Zobacz nasze filmy
Skopiowano

Zimna Wojna – oś czasu

Oś czasu przedstawiająca wydarzenia związane z zimną wojną (lata 1941-1995)
Skopiowano

Gra w zmianę

Dyskusyjna gra karciana o tym, co robią organizacje społeczne i jak zmieniają rzeczywistość. Gra dla 3 do 6 osób. Czas trwania rozgrywki 30–45 min. „Gra w zmianę” została opracowana przez Pogotowie Facylitacyjne w ramach projektu „Pozarządownik szkolny” Fundacji Pole Dialogu i Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jej celem było zapoznanie młodych osób z warszawskich szkół średnich z różnorodnością tego, co robią organizacje społeczne i jak zmieniają świat. Przedsięwzięcie sfinansowało m.st. Warszawa.
Skopiowano