Najnowsze

Skopiowano

Generacje praw człowieka

• Co to są prawa człowieka i jakie mają cechy? • Jakie prawa i wolno- ści gwarantuje nam Konstytucja RP? • Jakie wyróżniamy kategorie praw i wolności człowieka i do jakich generacji je zaliczamy? • Kiedy mówimy, że prawa człowieka są naruszane? • Dlaczego prawa czło- wieka muszą być chronione?"
Skopiowano

Wszystkim razem i każdemu z osobna. Co Mnie/Tobie/Nam daje konstytucja?

Jakie wolności i prawa gwarantuje obowiązująca obecnie Konstytu- cja RP. Dlaczego jest ważne, aby konstytucyjne wolności i prawa były przestrzegane?
Skopiowano

Zagłada Żydów na ziemiach polskich cz. 1. Rozmowa z dr hab. Dariuszem Libionką.

Historycy Zagłady w dwojaki sposób odpowiadają na pytanie o plany nazistów wobec Żydów europejskich przed wybuchem II wojny światowej. Pierwsza szkoła uważa, że od momentu zdobycia władzy w 1933 r. Adolf Hitler dążył do eksterminacji Żydów. Druga podkreśla, że plany Hitlera się zmieniały i w decydujący sposób wpłynęła na nie sytuacja wojenna.Zapraszamy na rozmowę z profesorem Polskiej Akademii Nauk Dariuszem Libionką, historykiem stosunków polsko-żydowskich i Zagłady.
Skopiowano

W obliczu wspólnie nienawidzonego wroga… Rozmowa z dr Mariuszem Zajączkowskim

Wrogość między Polakami i Ukraińcami była wypadkową kilku czynników. Przed wojną przyczyniły się do niej walki o Lwów i Galicję Wschodnią z lat 1918–1919, a potem niespójna polityka narodowościowa II Rzeczypospolitej. W czasie II wojny światowej Polacy i Ukraińcy stanęli po różnych stronach barykady. Działali w imię własnych interesów narodowych, które niekoniecznie były zbieżne. Początkowo Ukraińcy upatrywali sojusznika w III Rzeszy. Zakładali, że pomoże im ona zbudować własne państwo, podczas gdy Polacy widzieli w nazistowskich Niemczech agresora i głównego wroga. Z kolei Sowieci dla Polaków z najeźdźców poprzez koalicjantów przeistoczyli się w „sojusznika naszych sojuszników”, natomiast dla Ukraińców przez całą wojnę pozostawali głównym zagrożeniem. Koniec wojny sprawił, że zarówno dla Polaków, jak i Ukraińców Sowieci stali się wspólnym wrogiem. Dopiero taka perspektywa otworzyła drogę do porozumienia. Wcześniejsze próby z okresu wojny kończyły się fiaskiem. Zapraszamy na rozmowę z dr. Mariuszem Zajączkowskim, pracownikiem Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, znawcą stosunków polsko-ukraińskich z lat 1939–1947.
Skopiowano

To nam się w głowach (nie) mieści

Z tym scenariuszem przeprowadzisz lekcję historii i teraźniejszości podczas której młodzi ludzie: dowiedzą się, jakie poglądy przeważają u najmłodszego pokolenia wyborców w kwestii bieżących problemów społeczno-politycznych i gospodarczych oraz jakie stanowisko oni reprezentują w sporach światopoglądowych; poznają wyniki raportów: Polityczny portret młodych Polaków 2023 oraz MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym; poznają cele i zasady działania narzędzia internetowego „Latarnik wyborczy”. zrozumieją, gdzie przebiega linia podziału w poglądach oraz jakie czynniki mogą wpływać na stanowisko zajmowane w spornych kwestiach; zrozumieją, w jakim celu i w jaki sposób przeprowadza się badania statystyczne na dużych grupach ankietowanych; nauczą się korzystać z „Latarnika wyborczego”.
Skopiowano

Partyzanci czy kolaboranci? Brygada Świętokrzyska NSZ ZJ. Rozmowa z prof. Rafałem Wnukiem

Temat Brygady Świętokrzyskiej mocno dzieli nie tylko opinię publiczną, ale i środowisko historyków. Jej apologeci nazywają ją jedną z największych jednostek partyzanckich i nie traktują współpracy z Niemcami w kategoriach kolaboracji. W tym samym duchu wypowiadają się o niej wysocy urzędnicy państwowi odpowiedzialni za politykę historyczną, a związani z obozem Zjednoczonej Prawicy. O kontrowersjach związanych z Brygadą Świętokrzyską opowiada profesor Rafał Wnuk, historyk wojennej i powojennej konspiracji.
Skopiowano

Brama Europy. Ukraina między Wschodem i Zachodem

Czy można w szesnaście minut opowiedzieć historię Ukrainy? Twórcy filmu przekonują, że tak. Tyle czasu w zupełności wystarczy, aby poznać najważniejsze daty i wydarzenia z przeszłości wschodniego sąsiada Polski.
Skopiowano

Брама Європи. Україна між Сходом і Заходом

Чи можливо розповісти історію України за шістнадцять хвилин? Автори фільму стверджують, що так. Цього часу цілком достатньо, щоб дізнатися про найважливіші дати та події з минулого східного сусіда Польщі.
Skopiowano

Modele polityki wyznaniowej w Polsce i na świecie

Temat obejmuje analizę kluczowych dokumentów będących podstawą polityki wyznaniowej I Rzeczpospolitej, II RP, PRL – u i III RP oraz w wybranych krajach. Stanowi zaproszenie do dyskusji o praktycznym wymiarze tej polityki w życiu społecznym i politycznym. Na podstawie analizy artykułów naukowych i prasowych oraz ikonografii pozwala też uporządkować wiedzę dotyczącą modeli polityki wyznaniowej na świecie.
Skopiowano