Najnowsze

Skopiowano

Zobacz nasze filmy

Przedstawiamy pierwsze siedem materiałów filmowych, w których wybitni specjaliści i badaczki omawiają kluczowe zagadnienia z podstawy programowej HiT.
Zobacz nasze filmy
Skopiowano

Zobacz nasze filmy

Przedstawiamy pierwsze siedem materiałów filmowych, w których wybitni specjaliści i badaczki omawiają kluczowe zagadnienia z podstawy programowej HiT.
Zobacz nasze filmy
Skopiowano

Zimna Wojna – oś czasu

Oś czasu przedstawiająca wydarzenia związane z zimną wojną (lata 1941-1995)
Skopiowano

Gra w zmianę

Dyskusyjna gra karciana o tym, co robią organizacje społeczne i jak zmieniają rzeczywistość. Gra dla 3 do 6 osób. Czas trwania rozgrywki 30–45 min. „Gra w zmianę” została opracowana przez Pogotowie Facylitacyjne w ramach projektu „Pozarządownik szkolny” Fundacji Pole Dialogu i Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jej celem było zapoznanie młodych osób z warszawskich szkół średnich z różnorodnością tego, co robią organizacje społeczne i jak zmieniają świat. Przedsięwzięcie sfinansowało m.st. Warszawa.
Skopiowano

Ślady transformacji wokół nas. Kultura materialna schyłku PRL i początków III RP

Celem projektu jest odnalezienie w domu rodzinnym oraz w najbliższej okolicy przedmiotów i miejsc, które pochodzą sprzed kilkudziesięciu lat i stanowią ślady najnowszej historii naszych miejscowości i zarazem Polski.  Po wykonaniu dokumentacji zdjęciowej uczniowie prowadzą historyczne poszukiwanie, a jego efekty prezentują w klasie, szkole, a może nawet szerzej – jako wirtualną galerię zdjęć lub wystawę przedmiotów. To propozycja na klasowy projekt czy edukacyjną wycieczkę, która może zająć kilka godzin lub kilka tygodni (wystarczy dopasować polecenia do konkretnej sytuacji i potrzeb).
Skopiowano

Zrozumieć transformację. Pięć perspektyw

Czym była transformacja ustrojowa dla Polski? Jak wygląda i jak powinno wyglądać nauczanie o transformacji w polskich szkołach? Zaprosiliśmy pięcioro ekspertów z różnych stron politycznego i społecznego dyskursu do podzielenia się swoimi opiniami i spostrzeżeniami w tym temacie.
Skopiowano

Zrozumieć transformację – scenariusz zajęć

Scenariusz zajęć jest uzupełnieniem filmu „Zrozumieć transformację- pięć perspektyw”, w którym eksperci z różnych stron politycznych i społecznych dzielą się swoimi opiniami i spostrzeżeniami na temat transformacji ustrojowej. Materiały zostały stworzone dla nauczycieli i nauczycielek, którzy chcą w ciekawy i przystępny sposób przedstawić swoim uczniom i uczennicom tę część historii. Film powstal w ramach międzynarodowego programu „Transition Dialogue”, którego partnerami są także organizacje społeczne z sześciu post-komunistycznych krajów: Bułgarii, Chorwacji, Litwy, Niemiec, Rosji i Ukrainy.
Skopiowano

Mit zdrady Zachodu. Rozmowa z prof. Piotrem M. Majewskim

Rozmowa z Piotrem Majewskim, profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, badaczem dziejów najnowszych. Zastanowimy się, czy w stosunku do wojny polsko-bolszewickiej, wybuchu II wojny światowej i konferencji w Jałcie możemy mówić o „zdradzie Zachodu”? Inspiracją dla tak postawionego pytania była wydana kilka lat temu książka profesora Andrzeja Nowaka "Pierwsza zdrada Zachodu".
Skopiowano

Czasy “Solidarności” i Stanu Wojennego. Rozmowa z panem Wojciechem Samolińskim.

Strajki na Wybrzeżu w lecie 1980 r. były wydarzeniem przełomowym. Doprowadziły do powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Rozmówca patrzył sceptycznie na ówczesne wystąpienia robotników. Nie myślał o nich w kategoriach doniosłego wydarzenia historycznego. Podobnie jak milionom ludzi niepodległość wydawała się mu wtedy marzeniem bardzo odległym.
Skopiowano

“Solidarność” między rewolucją a dialogiem. Rozmowa z prof. Andrzejem Friszke

Kryzys gospodarczy z drugiej połowy lat siedemdziesiątych mocno dotknął polską gospodarkę. Życie na kredyt zainicjowane przeze ekipę Edwarda Gierka zakończyło się ogromnym zadłużeniem, rosnącą inflacją i największym od czasów II wojny światowej spadkiem dochodu narodowego. Polacy zaczęli odczuwać braki na rynku towarów pierwszej potrzeby. Zapraszamy na rozmowę z profesorem Andrzejem Friszke, historykiem z Polskiej Akademii Nauk, badaczem dziejów „Solidarności”.
Skopiowano