Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Zobacz nasze filmy

Przedstawiamy pierwsze siedem materiałów filmowych, w których wybitni specjaliści i badaczki omawiają kluczowe zagadnienia z podstawy programowej HiT.

Filmy Obywatelski HiT Najnowsze Kolekcja Obywatelski HiT
Skopiowano