Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Historia aborcji w Rzeczypospolitej

W trakcie zajęć uczniowie na podstawie źródeł historycznych, w tym aktów prawnych, poznają historię aborcji w Polsce. Spróbują znaleźć odpowiedź na pytanie o to, jak na przestrzeni ostatnich stu lat zmieniały się decyzje rządzących oraz nastroje społeczne w tej kwestii. Dokonają również analizy porównawczej polskiego prawodawstwa na tle innych państw w Europie i na świecie.

Materiały Transition Dialogue Najnowsze Kolekcja Obywatelski HiT Lekcje i ćwiczenia Kolekcja Transition Dialogue
Skopiowano