Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

MIĘDZYNARODOWY SCENARIUSZ LEKCJI Pamięć zbiorowa, rozliczenia z przeszłością i konkurujące wspomnienia. Przykłady z Bułgarii, Litwy i Polski.

"Lekcja skupia się na kwestiach związanych z pamięcią zbiorową, rozliczaniem się z komunistyczną przeszłością i konkurującymi wspomnieniami w społeczeństwach trzech krajów: Bułgarii, Polski i Litwy. Podczas lekcji uczniowie pracować będą z różnymi rodzajami źródeł, które reprezentują różnorodne perspektywy i wykorzystywać będą aktywne metody uczenia się."

Materiały Transition Dialogue Najnowsze Lekcje i ćwiczenia Kolekcja Transition Dialogue
Skopiowano