Encyklopedia PWN

Skopiowano

Dobro wspólne

Ten artykuł dotyczy filozoficznego i politycznego pojęcia umowy społecznej, tzw. kontraktualizmu, a nie prawnej teorii kontraktów czy zobowiązań w ramach choćby dogmatyki prawa cywilnego.
Skopiowano

Wielokulturowość

Zobacz w Encyklopedii PWN
Skopiowano

Poprawność polityczna

Zobacz w Encyklopedii PWN
Skopiowano

Islamizm

Zobacz w Słowniku PWN
Skopiowano

Sprawiedliwość

Sprawdź w Encyklopedii PWN
Skopiowano

Kosmopolityzm

postawa zakładająca, że „ojczyzną człowieka jest cały świat”, a nie kraj, w którym akurat się urodził.***Zobacz w Encyklopedii PWN…
Skopiowano

Naród

duża, niesformalizowana grupa społeczna, którą łączą tradycja, kultura oraz historia i która samą siebie postrzega jako wspólnotę o jednej tożsamości. Członko- wie narodu posługują się zwykle jednym językiem i mają wspólne pochodzenie – warto jednak wiedzieć, że są narody, które mówią różnymi językami (Szwajcarzy) i których nie łączy wspólne pochodzenie…
Skopiowano

Patriotyzm

postawa społeczno-polityczna oparta na miłości do swego kraju i jego tradycji przy równoczesnym poszanowaniu innych tradycji narodowych i kultur. Patriota czuje się odpowiedzialny za swój kraj i jest przywiązany do jego tradycji, ale jego uczucia nie wynikają z poczucia wyższości wobec innych narodów.***Zobacz w…
Skopiowano

Sowietyzacja

Zobacz w Słowniku PWN
Skopiowano

Szowinizm

1) bezkrytyczny stosunek do własnego narodu połączony z przekonaniem o jego wyższości nad innymi narodami i wrogością wobec nich; skrajna postać nacjonalizmu. 2) W szerszym rozumieniu uprzywilejowane traktowanie własnej grupy, płci czy rasy połączone z nietolerancją wobec innych.***Zobacz w Encyklopedii PWN…
Skopiowano