Encyklopedia PWN

Skopiowano

Byt społeczny

Zobacz w Encyklopedii PWN
Skopiowano

Deklaracja praw człowieka

Zobacz w Słowniku PWN
Skopiowano

Demokracja

(dosłownie: władza ludu z greckiego demos – lud, kratos – władza)– ustrój, w którym władzę – bezpośrednio lub przez wybranych przedstawicieli – sprawują wszyscy obywatele (z wyjątkiem osób pozbawionych praw publicznych), a decyzje podejmowane są zgodnie z wolą większości głosujących. Demokracja bezpośrednia, z którą mieliśmy do czynienia w starożytnych Atenach,…
Skopiowano

Dobro wspólne

Zobacz w Encyklopedii PWN
Skopiowano

Islamizm

Zobacz w Słowniku PWN
Skopiowano

Islamofobia

Zobacz w Encyklopedii PWN…
Skopiowano

Kosmopolityzm

postawa zakładająca, że „ojczyzną człowieka jest cały świat”, a nie kraj, w którym akurat się urodził.***Zobacz w Encyklopedii PWN…
Skopiowano

Kultura masowa

Zobacz w Encyklopedii PWN
Skopiowano