Alicja Pacewicz

Skopiowano

Materiały

Alicja Pacewicz, Louisa Slavkova, Olena Pravylo, Leonie Sichtermann, Giedrė Tumosaitė

MIĘDZYNARODOWY SCENARIUSZ LEKCJI Rola społeczeństwa obywatelskiego w demokratycznej transformacji. Przykłady z Bułgarii, Niemiec, Polski, Litwy i Ukrainy.

Lekcja daje roboczą definicję społeczeństwa obywatelskiego i jego roli w zdrowej demokracji. Scenariusz skupia się na trzech filarach: 1) społeczeństwo obywatelskie w czasach totalitarnego reżimu, 2) społeczeństwo obywatelskie i jego rola w procesie zmiany - koniec totalitarnego reżimu/początek procesu przechodzenia na ustrój demokratyczny, 3) społeczeństwo obywatelskie dziś i jego znaczenie dla odpornej demokracji.
Skopiowano
Bistra Stoimenova, Alicja Pacewicz, Aiguste Starkutė

MIĘDZYNARODOWY SCENARIUSZ LEKCJI Pamięć zbiorowa, rozliczenia z przeszłością i konkurujące wspomnienia. Przykłady z Bułgarii, Litwy i Polski.

"Lekcja skupia się na kwestiach związanych z pamięcią zbiorową, rozliczaniem się z komunistyczną przeszłością i konkurującymi wspomnieniami w społeczeństwach trzech krajów: Bułgarii, Polski i Litwy. Podczas lekcji uczniowie pracować będą z różnymi rodzajami źródeł, które reprezentują różnorodne perspektywy i wykorzystywać będą aktywne metody uczenia się."
Skopiowano
Stanislaw Zakroczymski, Aiguste Starkute, Momchil Metodiev, Alicja Pacewicz

MIĘDZYNARODOWY SCENARIUSZ LEKCJI Zbrodnia i kara? Sprawiedliwość okresu transformacji w krajach postkomunistycznych. Przykłady z Bułgarii, Litwy, Polski i Niemiec.

Lekcja daje wgląd w złożone kwestie związane ze sprawiedliwością okresu transformacji w krajach postkomunistycznych. Do kluczowych pytań zgłębianych przez uczniów należą: Jak powinniśmy rozliczać się z komunistyczną przeszłością i ludźmi odpowiedzialnymi za komunistyczne represje i zbrodnie? Na jakie podejście zdecydowało się nasze państwo a na jakie inne państwa? Jakie są różnice pomiędzy postępowaniem karnym, lustracją i dekomunizacją? Scenariusz jest oparty m.in. na krótkich opisach prawdziwych przypadków z czterech państw (Bułgaria, Niemcy, Litwa i Polska), wykorzystuje i rozwija analizę krytyczną i odgrywanie ról.
Skopiowano