Dudek o historii

Skopiowano

Droga do Unii | Dudek o Historii

Opowieść profesora Dudka na temat procesu akcesji Polski do Unii Europejskiej. Wykład ilustrowany archiwalnymi nagraniami i zdjęciami.
Skopiowano

Droga do NATO | Dudek o Historii

Opowieść profesora Dudka na temat procesu akcesji Polski do NATO. Wykład ilustrowany archiwalnymi nagraniami i fotografiami.
Skopiowano

Konstytucja ’97 | Dudek o Historii

Opowieść profesora Dudka na temat uchwalenia Konstytucji RP z 1997r. Wykład ilustrowany archiwalnymi nagraniami i fotografiami.
Skopiowano

Pogrom ’93 | Dudek o Historii

Opowieść profesora Dudka na temat zmian politycznych w 1993 roku. Wykład ilustrowany archiwalnymi nagraniami i fotografiami.
Skopiowano

Rząd Olszewskiego i Noc teczek | Dudek o Historii

Opowieść profesora Dudka na temat rządu Olszewskiego. Wykład ilustrowany archiwalnymi nagraniami i zdjęciami.
Skopiowano

Wojna na górze | Dudek o Historii

Opowieść profesora Dudka na temat "wojny na górze". Wykład ilustrowany archiwalnymi nagraniami i fotografiami.
Skopiowano

Plan Balcerowicza | Dudek o Historii

Opowieść profesora Dudka na temat planu Balcerowicza. Wykład ilustrowany archiwalnymi nagraniami i fotografiami.
Skopiowano

Narodziny demokracji. Wybory parlamentarne 1991 | Dudek o Historii

Opowieść profesora Dudka na temat wyborów parlamentarnych z 1991 roku. Wykład ilustrowany archiwalnymi nagraniami i fotografiami.
Skopiowano

Generał prezydentem | Dudek o Historii

Opowieść profesora Dudka na temat prezydentury generała Jaruzelskiego. Wykład ilustrowany archiwalnymi nagraniami i zdjęciami.
Skopiowano

Wybory czerwcowe 1989 | Dudek o Historii

Opowieść profesora Dudka na temat wyborów czerwcowych 1989. Wykład ilustrowany archiwalnymi nagraniami i zdjęciami.
Skopiowano