Filmy i nagrania

Skopiowano

Historia Unii Europejskiej: Traktaty rzymskie

Podpisane w 1957 roku traktaty rzymskie położyły podwaliny pod Europę w jej dzisiejszym kształcie i zapoczątkowały tym samym najdłuższy okres pokoju w historii Europy. Traktaty rzymskie dały początek wspólnemu rynkowi, na którym obowiązuje zasada swobodnego przepływu osób, towarów, usług i kapitału. Dzięki temu zapewnione zostały odpowiednie warunki dla stabilności i dobrobytu.
Skopiowano

W 1989 roku Niemcy uciekali do Polski w poszukiwaniu wolności. AleHistoria odc. 104

Latem i jesienią 1989 r. tysiące mieszkańców NRD zaczęło 'wybierać wolność'. Trabantami i wartburgami ruszali do Budapesztu, Pragi i Warszawy, by tam przez ogrodzenia przedostawać się na teren zachodnioniemieckich ambasad. Późnym latem na warszawskiej Saskiej Kępie, gdzie mieściła się ambasada RFN trabanta można było kupić całkiem niedrogo. - Uciekamy, bo chcemy lepszej przyszłości dla naszych dzieci. W naszym kraju tylko władza ma wszystko - mówili warszawiakom. W Polsce socjalizm się kończył: powstał już rząd Tadeusza Mazowieckiego, pojawiły się wolne media i zalążki wolnego rynku, natomiast w NRD komuna nie odpuszczała.
Skopiowano

Rozpad ZSRR – Geneza

Krótka animacja na temat rozpadu ZSRR.
Skopiowano

Polska i Europa w 1989 r. Przełomowe wydarzenia i pamięć o nich / Prof. Antoni Dudek

Polska jako pierwszy kraj bloku wschodniego zrzuciła jarzmo komunizmu. Prof. Antoni Dudek podczas wykładu zorganizowanego przez Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie wskazał czynniki, w wyniku których upadek systemu komunistycznego był możliwy. Odpowiedział również na pytanie, czy wydarzenia w Polsce były impulsem dla przemian demokratycznych w pozostałych demoludach.
Skopiowano

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski – Uroczyste Zgromadzenie Posłów i Senatorów [11 marca 2022 r.]

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski - Uroczyste Zgromadzenie Posłów i Senatorów [11 marca 2022 r.] Uroczyste Zgromadzenie Posłów i Senatorów z okazji 23. rocznicy przystąpienia Polski do Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego
Skopiowano

Przemoc, wspólnota, apokalipsa

Protesty w Stanach Zjednoczonych to efekt długotrwałych systemowych patologii. Zrozumienie i aprobata protestów nie powinny jednak iść w parze z afirmacją niektórych niepokojących zachowań, na przykład aktów wandalizmu.
Skopiowano

 Samorząd terytorialny w Polsce

Samorząd terytorialny w Polsce. Lekcja live z wiedzy o społeczeństwie o 12:45 transmitowana na żywo dla uczniów klasy 2 liceum ogólnokształcącego. Poprowadzi ją nauczyciel Marcin Empel. Zapraszamy!
Skopiowano

ARTE Reportage. Feministka i talibowie

28 września afgańska feministka Fausia Kufi wylądowała w Paryżu. Od wkroczenia talibów do Kabulu 15 sierpnia 2021 roku, co dzień szukaliśmy kontaktów, by wydostać ją z Afganistanu. Fausia Kufi była jedyną przywódczynią partii w Afganistanie, pierwszą posłanką i jedyną wiceprzewodniczącą Zgromadzenia Narodowego tego kraju. Brała również udział w negocjacjach pokojowych z talibami w Doha w Katarze. Teraz, po bardzo obiecującej karierze politycznej, rozpoczęła życie na wygnaniu. Swoją walkę o prawa kobiet teraz prowadzi z oddali.
Skopiowano