Lekcje i ćwiczenia

Skopiowano

Karty do analizy wydarzeń i procesów społecznych

Karty to zbiór 12 infografik z podstawowymi definicjami mechanizmów psychospołecznych, które uruchamiają się w relacjach międzygrupowych: my/oni, stereotyp, uprzedzenie, wykluczenie, dyskryminacja, mowa nienawiści, piramida nienawiści, dehumanizacja, kozioł ofiarny, teoria spiskowa, efekt widza, etnocentryzm. Karty pomyślane są jako narzędzie do analizy i interpretacji wydarzeń oraz procesów społecznych pod kątem mechanizmów powstawania uprzedzeń i dyskryminacji. Szczególnie przydadzą się na lekcji historii lub wiedzy o społeczeństwie do analizy i interpretacji wydarzeń historycznych (dot. relacji grupy większościowej z mniejszościami) oraz dyskusji o bieżących wydarzeniach i konfliktach społecznych.
Skopiowano

PAŃSTWO DEMOKRATYCZNE. Podręcznik KOSS online

Rozdział podręcznika online obejmujący tematy: 1. Różne oblicza państwa 2. Demokracja – co to takiego? 3. Rola konstytucji w państwie 4. Zasady ustroju Polski 5. Jak działa parlament? 6. Prezydent i rząd, czyli władza wykonawcza w Polsce 7. Wymierzając sprawiedliwość 8. Na scenie politycznej
Skopiowano

Skutki wojny

Straty gospodarcze i demograficzne, które spowodowała II wojna światowa, są nieporównywalne ze stratami poniesionymi w jakimkolwiek innym konflikcie w dziejach ludzkości. Bezprecedensowe zniszczenia wynikały z totalnego charakteru konfliktu, prowadzenia działań wojennych na skalę globalną oraz coraz doskonalszej broni. II wojna nie oszczędziła cywilów, których zginęło 41–49 mln, chociaż niektóre obliczenia mówią o 60, a nawet 80 mln zmarłych.
Skopiowano

Skutki II wojny światowej

Kiedy właściwie zakończyła się II wojna światowa? Dlaczego niektóre państwa upamiętniają jej koniec 8, a inne 9 maja? Dla kogo wojna skończyła się dopiero we wrześniu? Zakończenie tego konfliktu przyniosło jeszcze więcej pytań. Kraje „wyzwalane” przez Związek Sowiecki czekała długa droga do wolności i nie wiadomo było, czy za chwilę nie dojdzie do kolejnego globalnego starcia z ich udziałem.
Skopiowano

Gałęzie i dziedziny prawa – prezentacja

Prezentacja dotycząca gałęzi prawa i ich dziedzin. Prezentacja może być pomocna przy przeprowadzaniu lekcji z tego tematu.
Skopiowano

Pozostałości, kontynuacje i zaprzeczenia: konsekwencje polityczne, społeczne i kulturowe drugiej wojny światowej

Temat obejmuje zagadnienia strat wojennych w wymiarze fizycznym i duchowym. Główny nacisk został położony na traumę wojenną i kwestie moralności – oceny przeszłości. Najwięcej miejsca zajmuje sprawa pamięci – manipulacji, milczenia, koncentracji na bohaterach. Wreszcie na koniec zostały przedstawione rozważania na temat czasów współczesnych i wyzwań, które ze sobą niosą w kontekście pamięci o Holocauście.
Skopiowano