Lekcje i ćwiczenia

Skopiowano

Solidarność i jej wpływ na przemiany roku 1989

Po zapoznaniu się z materiałem: Przedstawisz wkład Solidarności w demontaż systemu komunistycznego nad Wisłą. Ocenisz, czy Solidarność słusznie przyjęła ugodową postawę wobec władzy. Wykażesz, że działalność Solidarności miała bezpośredni wpływ na zmiany zachodzące w innych krajach Europy Środkowo‑Wschodniej.
Skopiowano

Wybory 4 czerwca 1989 i ich konsekwencje w Polsce i na świecie

Po zapoznaniu się z materiałem: Wyjaśnisz zasady ordynacji wyborczej z 1989 r. oraz jej genezę. Przeanalizujesz przebieg wyborów z 1989 r. i przedstawisz ich wyniki. Ocenisz efekty polityczne wyborów z 1989 r.
Skopiowano

Chińska Republika Ludowa

Od 1927 r. w Chinach niemal bez przerwy toczyły się walki pomiędzy wojskami nacjonalistów z partii Kuomintang pod dowództwem Czang Kaj‑szeka a komunistami Mao Zedonga, wspieranymi przez ZSRS. Wojnę domową przerwała w 1937 r. inwazja Japonii, ale po zakończeniu II wojny światowej zmagania wewnątrzchińskie rozgorzały na nowo. Dzięki pomocy sowieckiej komuniści zwyciężyli i w 1949 r. proklamowali Chińską Republikę Ludową (ChRL). Kolejne lata ich rządów były okresem wielkich przemian gospodarczych i społecznych: Wielkiego Skoku oraz rewolucji kulturalnej, które całkowicie odmieniły to państwo i jego mieszkańców.
Skopiowano

Reforma Leszka Balcerowicza, czyli spór o transformację

Po zapoznaniu się z materiałem: poznam pojęcia z ekonomii XX w., przyczyny bankructwa i dylema- ty związane z transformacją gospodarczą; nauczę się wnikliwie analizować badania opinii publicznej, filmy i wykresy, czytać ze zrozumieniem teksty publicystyczne.
Skopiowano

ISLAM CZY ISLAMIZM, CZYLI O TYM, JAK UNIKNĄĆ POZORNYCH SYNONIMÓW I STEREOTYPÓW

Dowiem się: • na czym polega różnica pomiędzy islamem a islamizmem, • na czym polega różnica pomiędzy islamizmem a dżihadyzmem, • poznam podstawowe fakty z historii islamizmu oraz jego odmiany, • poznam dane statystyczne dotyczące rozmieszczenia populacji wyznawców islamu, • poznam przykłady państw zamieszkałych przez większość muzuł- mańską oraz • stosunek państwa do religii islamu, • poznam okoliczności powstania komiksu/filmu Persepolis i jego związek z doświadczeniami autorki z dzieciństwa spędzonego w Iranie.
Skopiowano

Po co nam NATO?

Po zapoznaniu się z materiałem dowiem się: Jakie były geopolityczne okoliczności powstania NATO i w jakim celu ono powstało; • Jak podejmowane są decyzje w NATO i jak działa; • Czy cele Sojuszu Atlantyckiego sformułowane 60 lat temu nadal zachowują swoją aktualność; • Poznam pojęcia związane z funkcjonowaniem NATO; • Poznam prognozy/plany dotyczące funkcjonowania NATO w naj- bliższych latach.
Skopiowano

Karty do analizy wydarzeń i procesów społecznych

Karty to zbiór 12 infografik z podstawowymi definicjami mechanizmów psychospołecznych, które uruchamiają się w relacjach międzygrupowych: my/oni, stereotyp, uprzedzenie, wykluczenie, dyskryminacja, mowa nienawiści, piramida nienawiści, dehumanizacja, kozioł ofiarny, teoria spiskowa, efekt widza, etnocentryzm. Karty pomyślane są jako narzędzie do analizy i interpretacji wydarzeń oraz procesów społecznych pod kątem mechanizmów powstawania uprzedzeń i dyskryminacji. Szczególnie przydadzą się na lekcji historii lub wiedzy o społeczeństwie do analizy i interpretacji wydarzeń historycznych (dot. relacji grupy większościowej z mniejszościami) oraz dyskusji o bieżących wydarzeniach i konfliktach społecznych.
Skopiowano

Wielokulturowość w Europie

Targani konfliktami kulturowymi, jakie we współczesnej Europie wywołuje kryzys migracyjny, zapominamy, że nie tylko Stany Zjednoczone są tyglem kulturowym. Jest nim także Europa. I to zarówno w wyniku nie tak dawnej jeszcze polityki kolonialnej, jak i historycznego procesu kształtowania europejskich narodowości. To powinno nam uświadomić, że żyjemy w świecie, w którym przed wielokulturowością nie da się uciec. Wzmacniana przez proces globalizacji stanowi wyzwanie zarówno dla rządów, jak i społeczeństw. Zobacz, jak wygląda to we współczesnej Europie.
Skopiowano

Podzieleni – Niemcy po dwóch stronach muru

Z tym scenariuszem przeprowadzisz lekcję historii i teraźniejszości podczas której młodzi ludzie: poznają genezę powstania RFN i NRD, cechy charakterystyczne ustrojów obu państw, poznają historię muru berlińskiego, jego symbolikę i znaczenie dla Niemiec i świata doby zimnowojennej, poznają skutki procesu zjednoczeniowego oraz przyczyny różnic w ocenach procesu zjednoczenia we współczesnym społeczeństwie niemieckim, nauczą się identyfikować różnice pomiędzy państwem demokratycznym a totalitarnym, zrozumieją przyczyny i skutki podziału Niemiec, w tym również dalekosiężne skutki procesu zjednoczeniowego. Lekcja realizuje zagadnienie II.3 podstawy programowej przedmiotu HiT
Skopiowano

Zjednoczenie Niemiec w 1990 roku

Po zapoznaniu się z materiałem: Opiszesz, jak przebiegało zjednoczenie Niemiec. Przeanalizujesz podejście państw zachodnich oraz Polski do połączenia NRD i RFN i wskażesz, czego obawiały się poszczególne kraje. Wyjaśnisz, czy słuszne jest powiedzenie, że Polacy do odzyskania niepodległości po II wojnie potrzebowali lat, Węgrzy – miesięcy, a Niemcy – tygodni.
Skopiowano