E-podręczniki

Skopiowano

Solidarność i jej wpływ na przemiany roku 1989

Po zapoznaniu się z materiałem: Przedstawisz wkład Solidarności w demontaż systemu komunistycznego nad Wisłą. Ocenisz, czy Solidarność słusznie przyjęła ugodową postawę wobec władzy. Wykażesz, że działalność Solidarności miała bezpośredni wpływ na zmiany zachodzące w innych krajach Europy Środkowo‑Wschodniej.
Skopiowano

Wybory 4 czerwca 1989 i ich konsekwencje w Polsce i na świecie

Po zapoznaniu się z materiałem: Wyjaśnisz zasady ordynacji wyborczej z 1989 r. oraz jej genezę. Przeanalizujesz przebieg wyborów z 1989 r. i przedstawisz ich wyniki. Ocenisz efekty polityczne wyborów z 1989 r.
Skopiowano

Chińska Republika Ludowa

Od 1927 r. w Chinach niemal bez przerwy toczyły się walki pomiędzy wojskami nacjonalistów z partii Kuomintang pod dowództwem Czang Kaj‑szeka a komunistami Mao Zedonga, wspieranymi przez ZSRS. Wojnę domową przerwała w 1937 r. inwazja Japonii, ale po zakończeniu II wojny światowej zmagania wewnątrzchińskie rozgorzały na nowo. Dzięki pomocy sowieckiej komuniści zwyciężyli i w 1949 r. proklamowali Chińską Republikę Ludową (ChRL). Kolejne lata ich rządów były okresem wielkich przemian gospodarczych i społecznych: Wielkiego Skoku oraz rewolucji kulturalnej, które całkowicie odmieniły to państwo i jego mieszkańców.
Skopiowano

Wielokulturowość w Europie

Targani konfliktami kulturowymi, jakie we współczesnej Europie wywołuje kryzys migracyjny, zapominamy, że nie tylko Stany Zjednoczone są tyglem kulturowym. Jest nim także Europa. I to zarówno w wyniku nie tak dawnej jeszcze polityki kolonialnej, jak i historycznego procesu kształtowania europejskich narodowości. To powinno nam uświadomić, że żyjemy w świecie, w którym przed wielokulturowością nie da się uciec. Wzmacniana przez proces globalizacji stanowi wyzwanie zarówno dla rządów, jak i społeczeństw. Zobacz, jak wygląda to we współczesnej Europie.
Skopiowano

Zjednoczenie Niemiec w 1990 roku

Po zapoznaniu się z materiałem: Opiszesz, jak przebiegało zjednoczenie Niemiec. Przeanalizujesz podejście państw zachodnich oraz Polski do połączenia NRD i RFN i wskażesz, czego obawiały się poszczególne kraje. Wyjaśnisz, czy słuszne jest powiedzenie, że Polacy do odzyskania niepodległości po II wojnie potrzebowali lat, Węgrzy – miesięcy, a Niemcy – tygodni.
Skopiowano

Dekada Edwarda Gierka (1970–1980)

Po zapoznaniu się z materiałem: Przeanalizujesz wydarzenia w Polsce w czasach rządów Edwarda Gierka. Scharakteryzujesz wpływ centralnego planowania na stan gospodarki. Wskażesz najważniejsze wydarzenia tej dekady.
Skopiowano

Rozproszeni Bojkowie i Łemkowie

Po zapoznaniu się z materiałem: Poznasz podstawowe fakty dotyczące akcji „Wisła”. Wskażesz, które wydarzenia wpływają na obecną sytuację Łemków i Bojków. Scharakteryzujesz elementy dziedzictwa kulturowego Łemków i Bojków. Przeanalizujesz złożoną tożsamość Łemków. Uzasadnisz rozproszenie tych grup etnicznych we współczesnej Polsce.
Skopiowano

Wojna polsko-jaruzelska. Postawy Polaków i świata wobec stanu wojennego

Po zapoznaniu się z materiałem: Wymienisz sposoby walki społeczeństwa z komunizmem w czasie „wojny polsko‑jaruzelskiej”. Opiszesz warunki życia codziennego w czasach, kiedy za wyjątkowy luksus uchodził batonik Snickers, wędliny oraz słodycze były na kartki i obowiązywała godzina policyjna. Wcielisz się w różnorodne role: ucznia szkoły średniej, polskiego artysty, światowej sławy fotografa z Zachodu oraz gwiazdy muzyki popularnej i opowiesz o sytuacji w Polsce w stanie wojennym. Ocenisz różne postawy Polaków oraz przedstawicieli świata zachodniego wobec „wojny polsko‑jaruzelskiej”.
Skopiowano

Globalizacja i społeczeństwo obywatelskie

Po zapoznaniu się z materiałem: Wyjaśnisz pojęcie globalizacji. Przeanalizujesz rozwój zjawiska globalizacji. Ocenisz konsekwencje globalizacji.
Skopiowano

Geneza i założenia reform Edwarda Gierka

Po zapoznaniu się z materiałem: Scharakteryzujesz założenia gospodarcze, jakie przyjął Edward Gierek, aby sprostać oczekiwaniom społecznym. Wymienisz sektory gospodarki, w które inwestowano najwięcej. Wyjaśnisz, w jaki sposób ekipa Gierka zdecydowała się finansować prowadzone inwestycje i do czego to doprowadziło.
Skopiowano