Kolekcja CEO

Skopiowano

Reforma Leszka Balcerowicza, czyli spór o transformację

Po zapoznaniu się z materiałem: poznam pojęcia z ekonomii XX w., przyczyny bankructwa i dylema- ty związane z transformacją gospodarczą; nauczę się wnikliwie analizować badania opinii publicznej, filmy i wykresy, czytać ze zrozumieniem teksty publicystyczne.
Skopiowano

ISLAM CZY ISLAMIZM, CZYLI O TYM, JAK UNIKNĄĆ POZORNYCH SYNONIMÓW I STEREOTYPÓW

Dowiem się: • na czym polega różnica pomiędzy islamem a islamizmem, • na czym polega różnica pomiędzy islamizmem a dżihadyzmem, • poznam podstawowe fakty z historii islamizmu oraz jego odmiany, • poznam dane statystyczne dotyczące rozmieszczenia populacji wyznawców islamu, • poznam przykłady państw zamieszkałych przez większość muzuł- mańską oraz • stosunek państwa do religii islamu, • poznam okoliczności powstania komiksu/filmu Persepolis i jego związek z doświadczeniami autorki z dzieciństwa spędzonego w Iranie.
Skopiowano

Po co nam NATO?

Po zapoznaniu się z materiałem dowiem się: Jakie były geopolityczne okoliczności powstania NATO i w jakim celu ono powstało; • Jak podejmowane są decyzje w NATO i jak działa; • Czy cele Sojuszu Atlantyckiego sformułowane 60 lat temu nadal zachowują swoją aktualność; • Poznam pojęcia związane z funkcjonowaniem NATO; • Poznam prognozy/plany dotyczące funkcjonowania NATO w naj- bliższych latach.
Skopiowano

Podzieleni – Niemcy po dwóch stronach muru

Z tym scenariuszem przeprowadzisz lekcję historii i teraźniejszości podczas której młodzi ludzie: poznają genezę powstania RFN i NRD, cechy charakterystyczne ustrojów obu państw, poznają historię muru berlińskiego, jego symbolikę i znaczenie dla Niemiec i świata doby zimnowojennej, poznają skutki procesu zjednoczeniowego oraz przyczyny różnic w ocenach procesu zjednoczenia we współczesnym społeczeństwie niemieckim, nauczą się identyfikować różnice pomiędzy państwem demokratycznym a totalitarnym, zrozumieją przyczyny i skutki podziału Niemiec, w tym również dalekosiężne skutki procesu zjednoczeniowego. Lekcja realizuje zagadnienie II.3 podstawy programowej przedmiotu HiT
Skopiowano

Różne oblicza pacyfizmu

Z tym scenariuszem przeprowadzisz lekcję historii i teraźniejszości podczas której młodzi ludzie: dowiedzą się, czym jest pacyfizm, poznają postacie uznawane za ikony pacyfizmu oraz ich wypowiedzi ilustrujące przekonania dotyczące wojny i stosowania przemocy, zrozumieją, jakie czynniki kształtują poglądy pacyfistyczne, jaka jest ich argumentacja, zrozumieją, że wojny nadal stanowią ogromne zagrożenie dla ludzkości i budując swój światopogląd, warto określić swój stosunek do nich. Scenariusz realizuje zagadnienie III.3 podstawy programowej przedmiotu Historia i teraźniejszość.
Skopiowano

Twórca czy niszczyciel? Michaił Gorbaczow i jego „pierestrojka”

Po zapoznaniu się z materiałem uczniowie: poznają pojęcie „pieriestrojka” i inne z nim związane oraz kalendarium wydarzeń schyłku ZSRR, nauczę się debatować oraz analizować badania opinii społecznej i teksty publicystyczne, poznają przykład roli jednostki w historii, zrozumieją przyczyny reform i przemian prowadzących do niespodziewanych rezultatów, zrozumieją przyczyny skrajnych opinii na temat Gorbaczowa i przeprowadzonych przez niego reform.
Skopiowano

Cyfrowa rzeczywistość generacji Z

Z tym scenariuszem przeprowadzisz lekcję historii i teraźniejszości podczas której młodzi ludzie: • poznają prace Pawła Kuczyńskiego i ich związek z tematyką nowych technologii, • poznają pojęcia: smog informacyjny, kultura „always-on”, generacja Z, bańka informacyjna, spersonalizowana gazeta, polaryzacja, autoindoktrynacja, tabloidyzacja, model ekspercki, „big data”, inwigilacja. • zrozumieją powiązania pomiędzy sposobem funkcjonowania mediów elektronicznych a upowszechnieniem się dezinformacji (fake news), antynauki (pseudonauki, teorii spiskowych), polaryzacji i populizmu oraz tabloidyzacji treści;
Skopiowano

Betlejem – nieoczywistość miasta narodzenia

Z tym scenariuszem przeprowadzisz lekcję historii i teraźniejszości, podczas której młodzi ludzie: poznają historię konfliktu izraelsko-palestyńskiego, jego istotę (spór o ziemię, rywalizacja nacjonalizmów czy konflikt wyznaniowy) i skutki z odniesieniem się do obecnej sytuacji w relacjach izraelsko – palestyńskich, poznają pojęcia: deklaracja Balfoura, historyczna Palestyna, intifada, mur bezpieczeństwa/apartheidu, Organizacja Wyzwolenia Palestyny (OWP), Strefa Gazy, syjonizm, Wschodnia Jerozolima, Zachodni Brzeg Jordanu itp. zrozumieją, na czym polega konfrontacja powszechnych wyobrażeń o Betlejem ze skomplikowaną rzeczywistością miejsca uwikłanego w codzienność konfliktu izraelsko-palestyńskiego, zrozumieją przyczyny i skutki powstania muru, jego znaczenie praktyczne i symboliczne dla Palestyńczyków oraz Izraelczyków.
Skopiowano

Bezradna czy nie? Rada bezpieczeństwa ONZ wobec wyzwań współczesności

Czego się dowiem? • Poznam podstawowe informacje na temat struktury ONZ; • Jakie przykładowe problemy utrudniają efektywne funkcjonowa- nie Rady Bezpieczeństwa ONZ oraz samej organizacji
Skopiowano

Państwo czy parapaństwo? Przypadek Naddniestrza

"Poznam definicję i cechy państwa. Poznam pojęcia „parapaństwo” („quasi państwo”, „państwo nie- uznawane”). Dowiem się, jaka jest sytuacja geopolityczna Naddniestrza."
Skopiowano