Kolekcja CEO

Skopiowano

Generacje praw człowieka

• Co to są prawa człowieka i jakie mają cechy? • Jakie prawa i wolno- ści gwarantuje nam Konstytucja RP? • Jakie wyróżniamy kategorie praw i wolności człowieka i do jakich generacji je zaliczamy? • Kiedy mówimy, że prawa człowieka są naruszane? • Dlaczego prawa czło- wieka muszą być chronione?"
Skopiowano