Kolekcja Historia bez Kitu

Skopiowano

Lech Wałęsa – buntownik, „Bolek”, „Zadra”, prezydent

Mało która postać w najnowszej historii Polski dzieli nasze społeczeństwo tak jak Lech Wałęsa. Niektórzy patrzą na przywódcę Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” wyłącznie przez pryzmat jego agenturalnej współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa na początku lat siedemdziesiątych. Niejednokrotnie z powodu obecnych podziałów i sympatii politycznych umyka obiektywna ocena jego roli w przełomowych wydarzeniach lata 1980 r. Oskarżenia o współpracę z SB dla niektórych przysłoniły całą jego działalność opozycyjną. Niezwykle ceniony na świecie, we własnym kraju były prezydent nie cieszy się powszechnym uznaniem.
Skopiowano

Marzec 1968 r. Rozmowa z prof. Dariuszem Stola

Marzec 1968 r. był protestem pokoleniowym. W różnych częściach Europy i świata młodzi ludzie wychodzili na ulice. W połowie lat sześćdziesiątych w dorosłość wkroczyło pokolenie powojennego wyżu demograficznego. W Polsce nigdy jeszcze nie było tylu młodych w podobnym wieku. Punktem odniesienia dla ich aspiracji nie była już II Rzeczpospolita. Na miarę swoich możliwości starali ubierać się i wyglądać jak ich rówieśnicy na Zachodzie. Słuchali zagranicznej muzyki.
Skopiowano

Święci, wyklęci, przeklęci – ludzie podziemia

Trzy postacie i trzy różne historie, które łączy działalność w polskim podziemiu antyniemieckim, a następnie antykomunistycznym. Emilia Malessa „Marcysia”, Józef Zadzierski „Wołyniak” i Marian Gołębiewski „Ster” uosabiają różne drogi i wybory, reprezentują różne środowiska ideowe i sympatie polityczne. Ich losy wzajemnie się krzyżują, choć niektórzy z nich osobiście nigdy się nie spotkali.
Skopiowano

Spotkania z Klio: z prof. Grzegorzem Motyką rozmawia prof. Rafał Wnuk

Spotkania z Klio: z prof. Grzegorzem Motyką – autorem książki „Akcja Wisła ’47. Komunistyczna czystka etniczna” – rozmawia prof. Rafał Wnuk.
Skopiowano

Czechosłowacja. Od powojennego odrodzenia do aksamitnego rozwodu. Rozmowa z prof. Piotrem M. Majewskim

15 marca 1939 r. za sprawą Adolfa Hitlera Czechosłowacja przestała istnieć. Pod naciskiem przywódcy III Rzeszy – dzień wcześniej – Słowacy ogłosili niepodległość. Natomiast z ziem czeskich utworzono Protektorat Czech i Moraw i powołano urząd protektora Rzeszy, przy czym pozostawiono Czechom autonomiczne władze. W czasie II wojny światowej Słowacja współpracowała z III Rzeszą. Wysłała do obozów zagłady swoich żydowskich mieszkańców. Jej obywatele walczyli u boku armii niemieckiej. W końcowym okresie wojny, w sierpniu 1944 r., część Słowaków niezadowolonych z tej współpracy wywołała jednak powstanie antyniemieckie, które podobnie jak powstanie warszawskie zakończyło się klęską. Poza tym na emigracji, w Wielkiej Brytanii, funkcjonowały władze czechosłowackie skupione wokół prezydenta Edvarda Beneša, które od 1941 r. były uznawane przez państwa alianckie za legalne.
Skopiowano

Społeczeństwo i gospodarka PRL. Próba bilansu. Rozmowa z prof. Adamem Leszczyńskim

Polskie społeczeństwo wyszło z wojny straumatyzowane. W wyniku zmiany granic wielu ludzi zostało wyrwanych ze swoich dotychczasowych siedzib. Musieli emigrować, a potem niejednokrotnie migrować wewnątrz Polski w poszukaniu lepszego życia. Mieszkańcy powojennej Polski byli biedni, słabo wykształceni i pozbawieni części swojej elity, która albo została wymordowana, albo znalazła się na emigracji. Ponadto w porównaniu z innymi krajami europejskimi nasze państwo było bardzo zapóźnione gospodarczo. Uważa się, że zacofanie gospodarcze wynika ze struktury społecznej, w której elity nie są zainteresowane zmianami, gdyż podważyłyby one ich status. Historycy są zgodni, że na ziemiach polskich na przełomie XVII i XVIII w. nastąpiło załamanie gospodarki i nigdy tej straty już nie odrobiono.
Skopiowano