Słowniczek

Skopiowano

Zbiorowość

grupa ludzi, których łączy chwilowa, nietrwała więź społeczna wynikająca najczęściej z faktu wspólnego przebywania w jakimś miejscu (można więc np. mówić o zbiorowości plażowiczów). Czasem pojęcia zbiorowości używa się także w innym sensie – określając tym mianem ludzi, którzy mają pewne wspólne cechy, np. wykonują ten sam zawód.
Skopiowano

Zbrodnie przeciw ludzkości

nieludzkie czyny popełnione przeciwko ludności cywilnej zarówno w czasie wojny, jak i pokoju, w tym masowe morderstwa i likwidacja, zamienianie ludzi w niewolników, deportacje, a także prześladowania grup ludności ze względów politycznych, rasowych lub religijnych. Za zbrodnie przeciwko ludzkości uważa się między innymi zbrodnie nazistowskie w okupowanych krajach Europy w…
Skopiowano

Zdolność do czynności prawnej

Zdolność do aktywnego korzystania ze swoich praw i obowiązków, np. zawierania umów (por. zdolność prawna).
Skopiowano

Zdolność prawna

zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków w zakresie prawa cywilnego.
Skopiowano

Zrównoważony rozwój

opiera się na ostrożnej i przemyślanej eksploatacji zasobów naturalnych i na podejmowaniu ciągłych wysiłków dla ich odnowienia.
Skopiowano

Związek zawodowy

organizacja zrzeszająca pracowników, stawiająca sobie za cel ochronę ich interesów. W negocjacjach z pracodawcami związki zawodowe starają się zapewnić swoim członkom jak najlepsze warunki pracy i jak najwyższe płace. Ostatecznym środkiem nacisku, jaki mogą zastosować, aby wymusić spełnienie swych postulatów, jest strajk, to znaczy przerwanie pracy i wstrzymanie produkcji.
Skopiowano