Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Zrównoważony rozwój

  • opiera się na ostrożnej i przemyślanej eksploatacji zasobów naturalnych i na podejmowaniu ciągłych wysiłków dla ich odnowienia.
Słownik CEO Słowniczek
Skopiowano