Dokumenty prawne

Skopiowano

Prawa dziecka

Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa - prawa dziecka.
Skopiowano

Europejska Konwencja Praw Człowieka

Pełny tekst Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wartości (1950).
Skopiowano

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

Pełny tekst Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (1948).
Skopiowano

Art.2 – Zasada praworządności

Informacje na temat zasady praworządności zamieszczone na stronie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.
Skopiowano

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Pełna treść Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Skopiowano