Słownik CEO

Skopiowano

Zdolność prawna

zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków w zakresie prawa cywilnego.
Skopiowano

Zrównoważony rozwój

opiera się na ostrożnej i przemyślanej eksploatacji zasobów naturalnych i na podejmowaniu ciągłych wysiłków dla ich odnowienia.
Skopiowano

Związek zawodowy

organizacja zrzeszająca pracowników, stawiająca sobie za cel ochronę ich interesów. W negocjacjach z pracodawcami związki zawodowe starają się zapewnić swoim członkom jak najlepsze warunki pracy i jak najwyższe płace. Ostatecznym środkiem nacisku, jaki mogą zastosować, aby wymusić spełnienie swych postulatów, jest strajk, to znaczy przerwanie pracy i wstrzymanie produkcji.
Skopiowano