Teksty

Skopiowano

Podręcznik „Jak uczyć ciekawie o Konstytucji i prawie? Tydzień Konstytucyjny dla Nauczycieli i Nauczycielek”

Jak uczyć ciekawie o Konstytucji i prawie? Tydzień Konstytucyjny dla Nauczycieli i Nauczycielek” to: – 13 scenariuszy lekcji o tematyce prawnej, – wskazówki dotyczące wykorzystania aktywnych metod w pracy z uczniami, – instrukcja budowania własnych scenariuszy, – i nasze doświadczenie zdobyte podczas sześciu edycji Tygodnia Konstytucyjnego.
Skopiowano
dr Kamil Ławniczak

Unia Europejska po wstąpieniu Polski w jej struktury

Wprowadzenie 1 maja 2004 r. Polska, wraz z dziewięcioma innymi państwami, przystąpiła do Unii Europejskiej (UE). W kolejnych latach do UE dołączyły jeszcze trzy kraje (w 2007 i 2013 r.), a jeden opuścił organizację (w 2020 r.). 18 lat po wstąpieniu Polski do wspólnoty Unia liczy więc 27 państw członkowskich,…
Skopiowano

Art.2 – Zasada praworządności

Informacje na temat zasady praworządności zamieszczone na stronie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.
Skopiowano

Europa – wspólnota czy nie bardzo?

Twierdzenie o braku historycznej wspólnoty członków Unii Europejskiej jest zwyczajnie nieprawdziwe. Z np. amerykańskiej perspektywy historia wzajemnego poznawania się i przenikania kultur jest w Europie bardzo mocna. Narodowe niesnaski zastąpiła próba zbudowania czegoś wspólnie. A że przy tym wszystkim trochę się od siebie różnimy? To chyba dobrze?
Skopiowano

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Pełna treść Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Skopiowano

Zbrodnie nierozliczone. Heinz Reinefarth i Powstanie Warszawskie

Rozmowa z „Biuletynu IPN" z dr. Philippem Martim.
Skopiowano