Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

14 maja: Powstanie Układu Warszawskiego

Po zakończeniu II wojny światowej sojusz „wielkiej trójki” należał już właściwie do przeszłości. W Europie narastało napięcie między blokiem państw zachodnich a ZSRR. W marcu 1946 r. Winston Churchill po raz pierwszy użył określenia „żelazna kurtyna” w odniesieniu do granicy pomiędzy państwami zachodnimi a krajami znajdującymi się w strefie wpływów ZSRR. Zaczynała się zimna wojna. Pod naciskiem Moskwy państwa od niej zależne odrzuciły ekonomiczny plan USA, zwany planem Marshalla. ZSRR zamierzał samodzielnie sterować gospodarką państw zależnych.

Teksty informacyjne Teksty
Skopiowano