Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Dwie ojczyzny, dwa patriotyzmy

Tekst szkicu Dwie ojczyzny, dwa patriotyzmy wraz z Zamiast postscriptum z 1990 r. na podstawie wydania: Jan Józef Lipski Tunika Nessoa (Wydawnictwo PEN, Warszawa 1992).

Teksty Teksty klasyczne
Skopiowano