Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

How to understand power – Eric Liu

Każdego dnia poruszamy się i działamy w ramach systemów władzy skonstruowanych przez innych ludzi. Często jednak czujemy się niekomfortowo, rozmawiając o władzy. Dlaczego? Eric Liu opisuje sześć źródeł władzy i wyjaśnia, jak ich zrozumienie jest kluczem do bycia skutecznym obywatelem.

Materiały TED-Ed Materiały multimedialne
Skopiowano