Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Normatywny charakter “bonum commune”

Chociaż życie społeczne jest rzeczywistością duchową, to jednak wi- docznym jego przejawem są liczne i zróżnicowane stosunki społeczne, uchwytne w doświadczeniu zewnętrznym. Wszelkie więc badania życia społecznego bądź empiryczne, bądź spekulatywne sięgnąć muszą do analizy stosunków społecznych.

Teksty
Skopiowano