Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Nowy ewolucjonizm

"Wydarzenia historyczne, które określamy nazwą Pol skiego Października były źródłem nadziei na ewolucję sys temu komunistycznego. Nadzieję tę odnajdujemy w dwóch wizjach, dwóch koncepcjach ewolucji. Nazywam je: „rewi zjonistyczną” i „neopozytywistyczną”"

Teksty klasyczne
Skopiowano