Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Polska w ruchu. Eksperci i młodzi liderzy o wielokulturowości, transformacji i aktywizmie

„Gdzie jak gdzie, ale w Polsce trudno się nudzić. Polska lepiej poznana—zaskakuje” to motto najnowszej publikacji Fundacji Humanity in Action Polska zatytułowanej „Polska w ruchu. Eksperci i młodzi liderzy o wielokulturowości transformacji i aktywizmie”. Celem „Polski w ruchu” jest zmierzenie się „bez nadęcia” z krążącymi po świecie stereotypami o Polsce jako o kraju ‘statycznym’, monotematycznym i monokulturowym. Wielowymiarowość, różnorodność i innowacyjność Polski przybliżają czytelnikom zarówno młodzi aktywiści, jak i doświadczeni eksperci. Ci pierwsi mówią kto i co ich w Polsce inspiruje, co jest dla nich ważne i dlaczego działają społecznie oraz jakie widzą wyzwania i jakich starają się szukać rozwiązań. Natomiast eksperci (socjolodzy, psychologowie społeczni i antropolodzy kultury) w przystępny sposób zarysowują szerszy kontekst socjologiczno-historyczny, który pomaga lepiej zrozumieć współczesną Polskę oraz wyzwania stojące przed Polakami. Piszą o genezie naszej kultury i narodu, analizują różne uwarunkowania, które miały najistotniejszy wpływ na polską tożsamość na to, kim jesteśmy albo kim myślimy, że jesteśmy. Wskazują na wydarzenia historyczne wpływające na narracje kulturotwórcze, jak również na kluczowe wyzwania odkrywanej i istniejącej wielokulturowości, z którymi przyszło się mierzyć społeczeństwu polskiemu, a w szczególności zaangażowanym w te sprawy aktywistkom i aktywistom.

Teksty informacyjne Teksty
Skopiowano