Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Sprawiedliwość

Choć tematem mojego wystąpienia jest sprawiedliwość, chciałbym zacząć od przytoczenia słów, którymi John Stuart Mill rozpoczął swój słynny esej o wolności obywatelskiej i społecznej.

Teksty klasyczne
Skopiowano