Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Sprawiedliwość: próba syntetycznej systematyzacji zagadnień

Zagadnienia opisu i oceny różnych aspektów myśli i praktyki sprawiedli- wości są tak bardzo rozległe, wielowymiarowe, skomplikowane i wieloznaczne, że trudno byłoby je ukazać w pełni. Nie należy jednak zupełnie rezygnować z takich prób, jak przynajmniej syntetyczne systematyzacje ogólnych zagadnień sprawiedliwości. Niniejsza próba ma na celu ogólny opis i ocenę następujących wybranych zagadnień sprawiedliwości: etymologii i zastosowań, zarysu histo- rii, definiowania i istoty, rodzajów i teorii, podmiotów, źródeł, kontekstów, relacji z innymi ideami, funkcji i krytyki.

Teksty Inne
Skopiowano