Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

The rise of modern populism

W wielu krajach demokratycznych charyzmatyczni przywódcy oczerniają przeciwników politycznych, dyskredytują instytucje i podają się za ludzi. Niektórzy krytycy określają to podejście jako autorytarne lub faszystowskie, podczas gdy inni twierdzą, że przywódcy ci manipulują wyborcami. Ten styl polityki nazywany jest populizmem. Takis S. Pappas bada to zjawisko i jego trwały wpływ na kraj.

Materiały TED-Ed Materiały multimedialne
Skopiowano