Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Tradycja niepodległościowa i jej wrogowie

Przedruk artykułu z tomu „PPN – Polskie Porozumienie Niepodległościowe” (Paryż 1978 Instytut Literacki). Cz. 1.

Teksty Teksty klasyczne
Skopiowano