5.13 dokonuje bilansu rządów komunistycznych w Polsce, wskazując na ich skutki w warstwie kultury, życia społecznego i gospodarczego

Skopiowano

Materiały

Społeczeństwo i gospodarka PRL. Próba bilansu. Rozmowa z prof. Adamem Leszczyńskim

Polskie społeczeństwo wyszło z wojny straumatyzowane. W wyniku zmiany granic wielu ludzi zostało wyrwanych ze swoich dotychczasowych siedzib. Musieli emigrować, a potem niejednokrotnie migrować wewnątrz Polski w poszukaniu lepszego życia. Mieszkańcy powojennej Polski byli biedni, słabo wykształceni i pozbawieni części swojej elity, która albo została wymordowana, albo znalazła się na emigracji. Ponadto w porównaniu z innymi krajami europejskimi nasze państwo było bardzo zapóźnione gospodarczo. Uważa się, że zacofanie gospodarcze wynika ze struktury społecznej, w której elity nie są zainteresowane zmianami, gdyż podważyłyby one ich status. Historycy są zgodni, że na ziemiach polskich na przełomie XVII i XVIII w. nastąpiło załamanie gospodarki i nigdy tej straty już nie odrobiono.
Skopiowano

Obraz PRL-u w polskiej historiografii

Po zapoznaniu się z materiałem: Wyjaśnisz, dlaczego prace badawcze dotyczące dziejów najnowszych Polski, które ukazały się w okresie PRL‑u, brzmiały inaczej niż te wydawane współcześnie, a autorzy publikowali je pod pseudonimami. Omówisz, jakie czynniki i w jaki sposób wpływały i nadal wpływają na to, co się pisze i mówi o czasach PRL‑u. Prześledzisz główne płaszczyzny sporu między tymi, którzy pozytywnie oceniają PRL, a tymi, którzy mają do niego bardziej krytyczny stosunek.
Udostępnij
Skopiowano