Migracje i wielokulturowość

Skopiowano

Materiały

Karty do analizy wydarzeń i procesów społecznych

Karty to zbiór 12 infografik z podstawowymi definicjami mechanizmów psychospołecznych, które uruchamiają się w relacjach międzygrupowych: my/oni, stereotyp, uprzedzenie, wykluczenie, dyskryminacja, mowa nienawiści, piramida nienawiści, dehumanizacja, kozioł ofiarny, teoria spiskowa, efekt widza, etnocentryzm. Karty pomyślane są jako narzędzie do analizy i interpretacji wydarzeń oraz procesów społecznych pod kątem mechanizmów powstawania uprzedzeń i dyskryminacji. Szczególnie przydadzą się na lekcji historii lub wiedzy o społeczeństwie do analizy i interpretacji wydarzeń historycznych (dot. relacji grupy większościowej z mniejszościami) oraz dyskusji o bieżących wydarzeniach i konfliktach społecznych.
Skopiowano

Migracje, przesiedlenia, zmiany zamieszkania

Wybór fotografii wprowadzających klasę w zagadnienia związane z migracjami.
Skopiowano
Eugeniusz Smolar

Szkoła z Charakterem: rozmowa z Eugeniuszem Smolarem o migracjach

Rozmowa o procesach migracyjnych i związanych z nimi wyzwaniach. Wymiar moralny oraz wymiar bezpieczeństwa związany z migracją.
Udostępnij
Skopiowano