Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Cele zrównoważonego rozwoju

cele przyjęte przez państwa członkowskie ONZ, które mają być osiągnięte do 2030 roku. Dotyczą pięciu obszarów, tzw. 5xP: ludzie, planeta, dobrobyt, pokój, partnerstwo (ang. people, planet, prosperity, peace, partnership); zob. zrównoważony rozwój.

Słownik CEO Słowniczek
Skopiowano