Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Dlaczego nie wiem, jak nazywa się premier Chin?

Ćwiczenie ma na celu przyjrzenie się procesowi selekcji informacji, której dokonują media. Dzięki temu uczniowie i uczennice dowiedzą się, dlaczego ważne informacje często nie znajdują miejsca na łamach prasy i w serwisach informacyjnych. Ćwiczenie można wykorzystać, by pokazać mechanizmy tworzenia wiadomości, ale także by rozpocząć dyskusję o odpowiedzialności i etyczności dziennikarstwa. Młodzi ludzie poznają również najważniejsze informacyjne stacje telewizyjne i spróbują sami wcielić się w ich redaktorów.

Lekcje CEO Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano