Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Ekosystem

  • funkcjonalny układ środowiska naturalnego, w którym zachodzi wymiana materii między jego częścią ożywioną a nieożywioną; powstaje i ulega zmianom dzięki przekształceniom środowiska przez jedne gatunki, co wpływa na możliwości egzystencji innych (sukcesja).
Słownik CEO Słowniczek
Skopiowano