Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Euro decyzje – scenariusze zajęć

Materiały powstały w ramach projektu R-EU-Connected, którego celem jest edukacja europejska. Uczniowie skupiają się na procesie decyzyjnym w UE. W efekcie przeprowadzonych warsztatów i zdobytej wiedzy przeprowadzają symulację obrad parlamentu europejskiego i próbują zająć stanowisko wokół jednego z trzech istotnych problemów globalnych (jak np. marnowanie żywności).

Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano