Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Europejska Konwencja Praw Człowieka

Pełny tekst Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wartości (1950).

Teksty Dokumenty prawne
Skopiowano