Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Federacja

  • związek państw, które wspólnie powołują rząd federalny i przekazują mu część swoich kompetencji. Władze poszczególnych krajów wchodzących w skład federacji zachowują jednak bardzo dużo uprawnień i w pełni autonomicznie zarządzają sprawami wewnętrznymi. Pań- stwa federacyjne to np.: Niemcy, Szwajcaria, Stany Zjednoczone, Kanada.
Słownik CEO Słowniczek
Skopiowano