Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Globalne ocieplenie

  • wzrost średniej temperatury atmosfery przy powierzchni ziemi i oceanów, obserwowany od połowy XX wieku (oraz przewidywane ocieplenie w przyszłości). Decydujący wpływ na ocieplenie wywarł człowiek, a nie czynniki naturalne – tak twierdzi ponad 80 naukowych stowarzyszeń, w tym narodowe akademie najbardziej rozwiniętych państw.
Słownik CEO Słowniczek
Skopiowano