Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Informacja publiczna

to każdego rodzaju informacja, która wiąże się z działaniem instytucji publicznej czy osób peł- niących funkcje publiczne (radni, wójtowie, posłowie etc.), w tym z realizacją ich zadań czy wydawaniem pieniędzy publicznych.

Słownik CEO Słowniczek
Skopiowano