Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Instytucje społeczne

  • mniej lub bardziej sformalizowane i zorganizowane sposoby działania pozwalające społeczeństwu rozwiązywać najważniejsze problemy życia zbiorowego.
Słownik CEO Słowniczek
Skopiowano